In de media

Joop.nl: brief aan de minister van Wonen, Wijken en Mensen

Er komt een nieuw regeerakkoord, nieuwe bewindslieden lopen zich warm. Maar is er straks ook echt aandacht voor de slachtoffers van deze tijd? In sommige wijken leven mensen korter, langer in slechte gezondheid, zijn de schooladviezen lager en is het aantoonbaar onveiliger. Het vertrouwen in de overheid daalt. We moeten het tij keren. Martijn schreef een brief aan de nieuwe minister van Wonen, Wijken en Mensen, met als oproep: herstel het vertrouwen, investeer in de wijken en mensen die het het hardst nodig hebben.

Het vertrouwen in de overheid was voor covid al broos en komt niet terug met mooie woorden


AD: Buurthuis De Mussen krijgt tijd voor financieel herstel

Al lange tijd kampt buurthuis De Mussen in de Schilderswijk met financiële problemen. Uitgevoerde onderzoeken wijzen uit dat De Mussen een ongezonde bedrijfsvoering heeft en dat ingrijpen nodig is. Met de gemeente sprak het buurthuis af met een herstelplan te komen. Dat heeft tot op heden echter nog niet tot een sluitende begroting geleid. De gemeenteraad vroeg Martijn tijd te nemen om een overname door een andere partij, laat staan faillissement af te wenden. Martijn heeft aangegeven hier positief op te willen reageren. Een motie van D66, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD kreeg donderdagavond een meerderheid, waarmee De Mussen meer tijd heeft om de financiën en bedrijfsvoering op orde te krijgen. De andere zelfstandige buurthuizen krijgen naar rato een bijdrage van de gemeente, daar zij eerder moesten inleveren om de noodsteun van De Mussen te kunnen financieren.

https://www.ad.nl/den-haag/alsnog-financiele-reddingsboei-voor-buurthuis-de-mussen~a0d83317/?s=08

OmroepWest: Pandbrigade ontdekt levensgevaarlijke slaapplekken

Opnieuw heeft de Haagse Pandbrigade slaapplaatsen moeten ontruimen. Arbeidsmigranten werden onder erbarmelijke omstandigheden in schuurtjes gehuisvest. Martijn reageert tevreden dat de Pandbrigade stevig heeft ingegrepen, dit soort misstanden horen niet in onze stad thuis. Anderzijds blijft de huisvesting van arbeidsmigranten een grote zorg voor de gemeente. De extra handhavingscapaciteit bij de Pandbrigade is een goede stap geweest, maar een betere positie van arbeidsmigranten vraagt veel meer. Martijn doet dan ook opnieuw een beroep op werkgevers, uitzenders en rijksoverheid, om samen te voorkomen dat migranten in deze posities terecht komen. Gevaarlijk, mensonterend en een gevaar ook voor anderen.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4473691/haagse-pandbrigade-ontdekt-levensgevaarlijke-slaapplekken-in-schuurtjes

Dagblad070 – Wethouder Balster: keihard ingrijpen in Laak is niet genoeg

Martijn spreekt zich in reactie op een artikel in De Volkskrant over de afvalproblematiek in Laak uit voor een steviger aanpak. De gemeente verbood al woningen te splitsen. Martijn stelde een verkameringsverbod in in Laak en zorgde voor intensivering van de handhaving. De leefbaarheid is daarmee echter nog niet van vandaag op morgen geholpen. Er is meer nodig. Dagblad070 schrijft erover 👇🏼

https://dagblad070.nl/den%20haag%20%26%20regio/wethouder-balster-keihard-ingrijpen-in-laak-is-niet-genoeg

AD: regionale woningmarktafspraken niet voldoende voor bestrijding woningnood

Martijn werkte de afgelopen tijd met de gemeenten in de regio Haaglanden aan nieuwe woningmarktafspraken. Afspraken om er voor te zorgen dat er voldoende wordt gebouwd, specifiek voor de lage en middeninkomens. Er ligt inmiddels een tussenakkoord, maar de resultaten zijn nog onvoldoende. Gemeenten die een extra prestatie moeten leveren doen dat nog maar beperkt, waardoor van spreiding te weinig terecht komt. En hoewel het totaal aantal woningen stevig toeneemt, corporaties de komende tien jaar 12.000 extra woningen zullen bouwen, neemt het aantal huizen voor mensen met een kleinere beurs volstrekt onvoldoende toe. Martijn is dan ook niet tevreden over het tussenresultaat. “Den Haag doet wat het moet doen, al moeten onze plannen ook nog steviger. Maar gemeenten met te weinig woningen voor mensen met een lager inkomen zullen echt een been bij moeten trekken. We zijn een inclusieve regio. Daar moeten we dan ook werk van maken.”

https://www.ad.nl/den-haag/forse-groei-van-aantal-sociale-huurwoningen-in-de-haagse-regio-het-is-een-marathon-geen-sprintje~a1b22fee/

Martijn in Den Haag Centraal: oppositie in woondebat niet links maar conservatief

In weekblad Den Haag Centraal stelt Martijn dat het woondebat veel meer gezamenlijkheid vraagt van partijen in de Haagse politiek. Een ongekende hoeveelheid maatregelen heeft er inmiddels toe geleid, dat er weer veel meer betaalbaar wordt gebouwd. Elk project heeft weer z’n eigen dynamiek, het is altijd knokken voor voldoende betaalbare woningen. Dat vraagt om vasthoudendheid. Kritiek op bouwplannen is gemakkelijk, maar visie op hoe we de stad betaalbaar houden en krijgen is veel ingewikkelder. Martijn spoort de gemeenteraad aan, hier samen mee aan de slag te gaan. In het belang van de vele woningzoekenden in de stad. Lees zijn opinie hieronder 👇🏼


AD Den Haag: Haagse vocht- en schimmelaanpak uniek

Vocht en schimmel in je huis. Veel Hagenaars hebben er last van. Soms leidend tot ernstige gezondheidsproblemen. Onacceptabel. Daarom hebben we een onafhankelijke vocht- en schimmelexpert, zodat we altijd tot een aanpak kunnen komen. Martijn sprak over de unieke Haagse aanpak met het Algemeen Dagblad:


OmroepWest: honderden extra woningen voor ex-daklozen en mensen uit zorginstellingen

De woningnood is gigantisch. Voor iedereen. Elke dag zitten er bovendien honderden mensen in een zorginstelling, daklozenopvang of asielzoekerscentrum, terwijl ze zelfstandig kunnen wonen. Den Haag heeft daarvoor nu 400 extra woningen gepland. Extra zodat de wachttijd voor regulier woningzoekenden niet verder oploopt. Gespreid en kleinschalig in de stad, zodat de nieuwe bewoners een goede nieuwe start kunnen maken en de wijken waar zij komen dit ook goed kunnen opvangen. Een grote stap om het tekort aan woningen voor deze kwetsbare groepen terug te dringen. Martijn sprak er over met OmroepWest en het Algemeen Dagblad.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4467795/honderden-extra-woningen-voor-statushouders-en-ex-daklozen-in-den-haag

https://www.ad.nl/den-haag/snel-honderden-woningen-voor-daklozen-en-statushouders-en-hier-komen-ze~a94cd858/


Den Haag FM: gesjoemel met oppervlakte woningen

Martijn sprak met Den Haag FM over het gesjoemel met de oppervlakte van woningen. Sommige makelaars marchanderen met de oppervlaktes om een hogere huur te kunnen vragen. Dat kan natuurlijk niet. Martijn spreekt zich erover uit bij Den Haag FM. Hoogtijd voor maatregelen waarmee gemeenten steviger in kunnen grijpen tegen misstanden op de huurmarkt. Lees meer:


Dagblad070: betere ondersteuning bewonersorganisaties

De manier waarop de gemeente de Haagse bewonersorganisaties ondersteunt gaat verbeterd worden. Met het nieuwe beleid komt er meer aandacht voor de organisaties die moeite hebben om bewoners te mobiliseren en komt er budget om de communicatie met de achterban te verbeteren. Ook gaan de nieuwe spelregels beter aansluiten bij de behoeften van de organisaties zelf: afhankelijk van de ambities om de wijk te vertegenwoordigen, of juist bewoners samen te brengen. Martijn sprak erover met Dagblad070:

https://dagblad070.nl/Den%20Haag%20&%20Regio/financiering-voor-bewonersorganisaties-gaat-veranderen