Over Martijn

Martijn Balster (1981) is wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest in de gemeente Den Haag namens de Partij van de Arbeid. Voor hij in 2019 wethouder werd was hij bijna 6 jaar fractievoorzitter voor de Haagse PvdA in de gemeenteraad en werkzaam als kenniscoördinator in de Tweede Kamer.

Biografie

Martijn werd geboren in Zwolle en groeide op in het Overijsselse Wijhe. Hij komt uit een katholieke arbeidersfamilie, met (verre) voorouders uit Nederland, Frankrijk en Polen (Silezië). Aan vaderskant stamt hij af van vele generaties loonwerkers op het Overijsselse platteland, zijn opa werkte in de metaal. Aan moeders kant is het een mix van generaties van arbeiders en kleine ondernemers, vooral uit de regio Groningen en Amsterdam.

Martijn ging naar de middelbare school in Deventer en studeerde bestuurskunde in Enschede. Met een opa die een korte periode in de gemeenteraad had gezeten voor de KVP en een vader in de vakbond ging het aan de keukentafel en op menig verjaardagsfeestje vaak over politiek. Tijdens vakantiebaantjes in de schoonmaak bij de vleesindustrie en gedurende zijn studie – op kamers in Enschede en Den Haag – groeide Martijns politieke bewustzijn. Martijn: “kwaad was ik. Ik schreef een drie pagina’s lange brief aan het uitzendbureau, om te voorkomen wat ze wilden doen. Ik had drie jaar vakantie- en weekendwerk gedaan. Of ik een half jaar wilde ophoepelen. Want de flexwet stond ‘blijven’ in de weg, te duur, daarna mocht ik best wel terugkomen. En wie was ik, woonde nog bij mijn ouders. Maar al die lui, die een gezin te onderhouden hadden, die het zelfde overkwamen. Ik kon er niet bij. “

“Kwaad was ik. Ik schreef een drie pagina’s lange brief aan het uitzendbureau, om te voorkomen wat ze wilden doen. (…) Maar al die lui die een gezin te onderhouden hadden, die het zelfde overkwamen. Ik kon er niet bij “

Met de opkomst van het populisme (begin deze eeuw), werd Martijn in zijn studietijd actief voor de Partij van de Arbeid. “Roepen wat mensen willen horen is simpel. Met ‘de poten in de klei’ staan en verantwoordelijkheid nemen om het perspectief van mensen fundamenteel te verbeteren, veel moeilijker. Maar het is waar het wat mij betreft om draait in de politiek. Dat is ook wat mij zo aanspreekt in de de fantastische traditie van de PvdA.”

Martijn kwam in 2003 in Den Haag wonen. Martijn: “Ik was 22 toen ik naar Den Haag verhuisde. Kamertje eerst. Nette verhuurder, mocht bij ‘m thuis kennismaken. Deed keurig het onderhoud. Daarna een studio. Netjes ook. Maar ik kwam erachter: een huur boven wat maximaal mag. Naar de huurcommissie en de zaak na een jaar beslecht: met terugwerkende kracht de teveel betaalde huur terug gekregen. Wat was de eigenaar daar verontwaardigd over! Een vormende strijd, want ik wist de weg en wist wat ik moest doen. Maar er lopen ontzettend veel stadsgenoten op tegen intimiderende, misleidende en discriminerende verhuurders. Misschien lag hier wel de basis voor mijn politieke inzet van nu…”

“(…) Met terugwerkende kracht de teveel betaalde huur terug gekregen. Wat was de eigenaar verontwaardigd. Een vormende strijd, want ik wist de weg en wist wat ik moest doen. Maar er lopen ontzettend veel stadsgenoten op tegen intimiderende, misleidende en discriminerende verhuurders. Misschien lag hier wel de basis voor mijn politieke inzet van nu…”

Hij liep stage bij de PvdA-Tweede Kamerfractie waar hij onderzoek deed naar de gevolgen van marktwerking op de zorg en ging vervolgens voor de Kamerleden Khadija Arib en Godelieve van Heteren werken. Enkele jaren later werd hij politiek assistent van Ella Kalsbeek en Gerdi Verbeet en bleef voor de laatste werken toen zij werd verkozen tot Kamervoorzitter.

Na een periode als senior beleidsmedewerker begroting en strategie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie te hebben gewerkt, keerde hij terug naar de Kamer en trad in dienst bij Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven, de latere Dienst Analyse en Onderzoek. Hij was er onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de parlementaire onderzoeken Huizenprijzen (2013) en digitalisering (2018-19). Hij zette vanuit de Kamer onder meer een actieve samenwerking op met de wetenschap en adviseerde hij de commissie die aan de basis stond van een reorganisatie van de Kamer, met als doel de kennispositie van de Kamer te verstevigen.

Haagse lokale politiek

Martijn werd rond 2008 ook actief in de lokale Haagse politiek. Hij leidde de PvdA-campagne in 2010, was voorzitter van de Haagse PvdA van 2010 tot 2012 en was verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2014. In datzelfde jaar werd hij verkozen tot raadslid voor de Haagse PvdA en werd kort daarna fractievoorzitter. Martijn voerde hij het woord op verschillende dossiers: zorg, jeugdzorg, welzijn en veiligheid.

Hij zorgde er onder meer voor dat het bereik van de maatschappelijke ondersteuning verbeterde, nadat veel ouderen lange tijd vastliepen in veel te ingewikkelde digitale systemen en veel mensen niet de zorg kregen die zij nodig hadden. Ook legde hij de vinger op de zere plek, voor wat betreft de kwaliteit van de daklozenopvang. Mede door zijn inzet werd de opvang kleinschaliger, het bereik van de voorzieningen vergroot en de kwaliteit verbeterd. Martijn zette ook het tekort aan betaalbare woningen op de agenda, nog ruim voor de woningnood manifest werd overal in de stad, pleitte hij voor het fors opvoeren van de betaalbare woningbouwproductie.

Lijsttrekker in 2018 en 2022, wethouder sinds 2019

Martijn werd in 2018 tot lijsttrekker gekozen. Na de verkiezingen voerde hij opnieuw de fractie aan, dit keer vanuit de oppositie. Met het in 2018 gesloten coalitieakkoord, was er veel voer voor oppositie. Fikse bezuinigingen op de zorg, het stoppen van de wijkaanpak en een gebrek aan betaalbare woningbouw, leidden er toe dat de PvdA zich stevig opstelde onder leiding van Martijn. Daar kwam de bijna ramp met de vuurstapels tijdens Oud en Nieuw ’18-’19 en de val van het college in oktober 2019 nog eens bij, als gevolg van een OM-onderzoek naar de integriteit van twee wethouders. Martijn voerde het woord op de thema’s wonen, ruimtelijke ordening, economie, bestuur en financiën.

Na de val van het college in 2019 trad de PvdA opnieuw toe tot het stadsbestuur en werd Martijn wethouder wonen, wijken en welzijn. Daarbij verantwoordelijk voor de betaalbare nieuwbouw, het tegengaan van misstanden in de huursector, het welzijns- en participatiebeleid, de wijkaanpak (onder meer in Den Haag Zuidwest) en als stadsdeelwethouder verantwoordelijk voor het stadsdeel Escamp.

In 2021 werd Martijn opnieuw door de Haagse PvdA gekozen tot lijstaanvoerder. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kwam de PvdA opnieuw in het Haagse stadsbestuur terecht en kreeg Martijn de portefeuille Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest. Naast deze thema’s is Martijn verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening in de stadsdelen Escamp en Segbroek, het grondbedrijf, het beleid rond arbeidsmigranten. Tot slot is hij (opnieuw) stadsdeelwethouder Escamp.

Privé

Martijn woont met zijn vrouw en drie zoons in het Haagse Mariahoeve. Daarvoor woonde hij in het Laakkwartier, in Transvaal en in het Valkenboskwartier. In zijn vrije tijd loopt hij graag hard, leest hij graag een boek.