AD: betaalbaarheid en leefbaarheid centraal bij nieuwe afspraken Haagse huurders

Voor 2021 gelden weer nieuwe afspraken tussen huurders, woningcorporaties en gemeente Den Haag: de prestatieafspraken. Huurmatiging, veel oog voor de aanpak van de woningnood en leefbaarheid, vormen de kern. Martijn spreekt zijn waardering uit voor de huurders en corporaties die uitstekende samenwerken om voor iedere inwoner een betaalbare woning te realiseren. In deze tijd met grote financiƫle tekorten bij de corporaties en lastige omstandigheden voor huurders een prestatie op zich. Nu samen aan de slag!

https://www.ad.nl/den-haag/nieuwe-afsprakenvoor-haagse-huurders-betaalbaarheid-enleefbaarheid-centraal~a6164fec/