Wettelijke plicht betaalbaar bouwen

Er komt een wettelijke plicht om betaalbare huurhuizen te bouwen. Volkshuisvesting is weer van de overheid. Dat is echt broodnodig. Goed dat het rijk de regie voor betaalbaar bouwen weer naar zich toetrekt. Want betaalbaar bouwen en betaalbaar houden komt niet vanzelf goed: elke gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid. Een gigantisch aantal woningzoekenden schreeuwt om oplossingen.

De woningnood is zo groot, dat sturing noodzakelijk is. Als strenge scheidsrechter bij tijd en wijlen, maar ook om mogelijk te maken wat nodig is: sterke woningcorporaties die betaalbaar kunnen en mogen bouwen, voorzieningen die nodig zijn voor leefbare wijken, goed openbaar vervoer, voldoende groen. En sturing op woonruimte voor en een evenwichtige verdeling van onze kwetsbare groepen. Mensen die ook allemaal een plek verdienen: om weer zelfstandig te wonen na een tijdje in een zorginstelling te hebben verbleven, of na dakloosheid, etc. Nu met vereende kracht aan de slag 💪🏻

Martijn sprak erover met het NOS-journaal 👇🏻

https://nos.nl/l/2464048

https://www.npostart.nl/nos-journaal/16-02-2023/POW_05467383

Hoog tijd voor nieuwbouw Zuidwest vinden buurtmoeders: bewoners worden ziek.

Martijn liep mee met de buurtmoeders in Vrederust. Rond de jaarwisseling organiseerden zij samen met welzijnsorganisatie Wijkz tal van activiteiten voor de wijk. Er werden bloemstukken gemaakt door kinderen in de wijk en rondgebracht voor oude wijkbewoners, er was een samenkomst in de buurttuin aan de Pachtersdreef en er werd een ronde gemaakt in de avond om brandbare materialen op te sporen. Jongeren hielpen mee aan vuurwerkvoorlichting en ook woningcorporatie Staedion en de wijkagent leverden een bijdrage. OmroepWest was bij de wijkwandeling aanwezig, sprak met Martijn en maakte er een reportage over. Je leest hier meer:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4669280/hoog-tijd-voor-nieuwbouw-zuidwest-vinden-buurtmoeders-bewoners-worden-ziek

Een eerlijk, nieuw coalitieakkoord!

Afgelopen maandag debatteerden we in de Haagse gemeenteraad over het nieuwe coalitieakkoord. De PvdA neemt ook de komende jaren samen met D66, VVD, GroenLinks en CDA verantwoordelijkheid voor een eerlijke en sociale stad. Lees hieronder de bijdrage van Martijn in het debat:

Voorzitter,

Gisteren renden er duizenden mensen door de stad Hoe gaaf is het dat er zoveel mensen staan te kijken. Muziek maken, aanmoedigen. Kinderen die sponsjes en banaantjes aangeven. Lopers houden elkaar uit de wind. En iedereen is een winnaar. Met je medaille om de nek: groot, klein. 1 kilometer, 21 kilometer. Fantastisch, die Haagse sfeer.

Al die lopers kozen ervoor, zichzelf uit te dagen, af te matten. Om een halve marathon te draven. En ook al was het zwaar, morgen is er weer een dag. En in je hoofd de herinnering van geweldig publiek, een belevenis.

Voor veel mensen is het afzien in deze tijd echter geen keuze. Voor hen zijn de dagelijkse zorgen een marathon. Maar zonder dat je weet wat de afstand precies is, zonder dat je straks hoe dan ook met een medaille aan de eindstreep staat.

VERWARRENDE TIJD

We leven in een tijd van permanente crisis. We hebben met elkaar ook veel te verliezen. 

We leven in tijden waar crises zich opstapelen, en waar de overheid het vermogen niet meer lijkt te hebben om snel een antwoord te bieden. Want de overheid is uitgehold. De kinderopvangtoeslagaffaire laat zien: mensen kregen volstrekt ten onrechte het stempel van fraudeur, nota bene door de overheid, die nog steeds niet alles heeft rechtgezet voor gedupeerden. De coronacrisis laat zien: de basis van zorg en IC’s is niet meer op orde: kapotgeliberaliseerd. De asielcrisis laat zien: door vanuit de overheid aanmeldingscentra en basale opvang af te knijpen, slapen mensen buiten. 

De huishoudkostencrisis laat zien: we zijn niet meer in staat of bereid acuut mensen te helpen die het het hardst nodig hebben. Tenauwernood lag er een kabinetsplan van de week, maar is het voldoende? De energiecrisis laat zien dat we ons lang afhankelijk maakten van dictators en geloofden dat de markt als vanzelf onze huizen zou verduurzamen. Not. En dan hebben we de gemeentefinanciencrisis. Gigantische uitgaven voor jeugdhulp, het bieden van een vangnet. Het rijk heeft geld voor deze kabinetsperiode. Maar gemeenten moeten structureel op orde zijn. Dus een gat in 2026. Een gat dat nu met 1 mrd wordt gedicht: 1 derde van wat nodig is. 

Mensen in de stad voelen de crisissfeer. Ze voelen dat het ieder voor zich is. En zijn daar klaar mee. Dat er te weinig wordt samengewerkt en te veel gekissebist. Mensen voelen dat ze gezien worden als nummer, als elkaars concurrent. Dat het je eigen schuld is, als je het niet redt. Dat het “elkaar de schuld geven”, “verdeeldheid zaaien”, “groepen wegzetten” belangrijker lijkt dan eendrachtig aan de slag voor iedereen. 

Dat is niet de stad die wij moeten willen zijn. En het is ook niet de stad die ik zie als ik naar Zuidwest of Laak fiets, of zoals gisteren van city naar pier naar city ren. Overigens, kan dat parcours niet ook eens door andere wijken worden uitgezet?

COALITIE-AKKOORD

Het coalitieakkoord dat voorligt is in een sombere context gemaakt. In een verdeelde stad, een verdeelde stad en in crisissfeer. In een stad waar veel mensen – zonder dat zij daarvoor kiezen – moeten afzien. 

In deze tijd hebben vijf partijen het aangedurfd en gezegd: ook al zijn onze verschillen groot en was het soms niet makkelijk de afgelopen jaren, wij gaan samen aan de slag om mensen perspectief te bieden en de stad door een ingewikkelde tijd te loodsen. Zekerheid bieden. Dichtbij zijn. Een sterke overheid, die naast mensen staat.

Dit akkoord verbindt en overbrugt verschillen. Daarom ben ik als PvdA-fractievoorzitter, trots op dit verhaal.

  • Het investeert in mensen die het zwaar hebben in de crisis. De energierekening niet kunnen betalen. Je wijk achteruit zien kachelen door asociale investeerders die geen omkijken hebben naar hun pandjes. Alleen als de huurpenningen opgehaald moeten worden. 
  • Het investeert fors extra in de aanpak van armoede. Het bereik van de armoedevoorzieningen verhogen we fors, specifiek voorgezinnen met kinderen. We behouden juist in deze moeilijke tijd het recht op voorzieningen met 130 procent van het sociaal minimum. We helpen nog eens 1600 mensen aan werk, die dat zonder hulp absoluut niet kunnen.
  • Investeren in het voorkomen van gezondheidsproblemen: door sociaal-economische gezondheidsverschillen aan te pakken. Door te investeren in preventie. Voor jongeren en voor ouderen. Beter werken we aan bewegen en vertrouwde hulp dichtbij, dan dat we mensen ziek maken en de zorgkosten de pan uit rijzen. We stoppen met marktwerking in jeugdhulp en Wmo. De winteropvang wordt permanent.
  • We gaan de wooncrisis nog harder te lijf te gaan. 80 procent betaalbaar bouwen, is ongekend. Vorig jaar haalden we voor het eerst 30 procent sociaal. Dat moeten we vasthouden. Daar komt nu ook betaalbare koop bij als eis. En middenhuur wordt meer. En nu volhouden: veel bouwen en betaalbaar bouwen.
  • We investeren in wijkgericht werk: met geld – zo’n 23 miljoen voor Zuidwest, 7 miljoen voor prioritaire gebieden, 22 miljoen voor kwetsbare wijken en 22 miljoen voor waar de buitenruimte niet op orde is. Maar ook in dienstverlening dichtbij: het persoonlijk contact met de gemeente, 20 extra ontmoetingsplekken, etc. De menselijke maat. De basis op orde.
  • De energiecrisis pakken we aan. Naast de centen komt hier een fundamentele verandering: kijk naar de schrikbarende kaartjes waarop staat waar de subsidies voor verduurzaming in de stad terecht komen. Daar waar mensen zelf hun zonnepanelen of elektrische auto al kunnen betalen. Niet in de wijken waar investeringen in duurzaamheid voor mensen niet tot de mogelijkheid behoort. Waar de hogere voorschotten die verhuurders opleggen, weer direct terug worden gedraaid, omdat mensen het gewoon niet meer kunnen dragen. We weten wat er dan gebeurt over een paar maanden als de nacalculatie komt.
  • We accepteren het niet dat kinderen achter blijven op school, terwijl de dezelfde talenten hebben. We kiezen onvoorwaardelijk voor tolerantie. Discriminatie hoort daar niet bij. Het ruimhartig opvangen van vluchtelingen (of het nu Afghaanse oorlogsvluchtelingen zijn, of Oekrainers) uiteraard wel.
  • We kiezen voor een Den Haag dat mensen neemt zoals ze zijn. Ongeacht waar je wieg stond. Discriminatie de stad uit. Investeren in goede taalbeheersing voor elke Hagenaar.

DIT IS PAS HET BEGIN

Is dit een perfect akkoord? Nee, het is niet 1 op 1 het verkiezingsprogramma van de PvdA. (Dat was een grapje). Het is ook niet een akkoord waarmee de stad alle crises oplost met een knip in de vingers. We doen een stevig beroep op de solidariteit van onze stadgenoten. We hebben het rijk keihard nodig. We moeten meer geld binnenhalen om onze ambities waar te maken. Goede samenwerking met de raad is van groot belang. We kunnen het alleen als we het samen doen. 

Dit akkoord kiest voor een sterke gemeente. Een gemeente die op orde is. Financieel, maar ook door naast mensen te staan. Persoonlijk contact. Invloed op het beleid. Integer zijn. Niet de hardste schreeuwers en de meest betalenden eerst. Juist ook zij die we niet vanzelf zien. 

De PvdA kiest voor verantwoordelijkheid nemen. Met de poten in de modder staan. We doen het ergens voor. Voor een stad die tegen een stootje kan. Om mensen perspectief te bieden. Voor een eerlijke stad.

SLOT

Het was afzien gisteren. Mijn spierpijn zal in de loop van de week wel verdwijnen. Maar in mijn hoofd de spandoekjes, de aanmoedigingen, dat jochie op een stoepje dat elke hardloper bij naam probeerde aan te moedigen.

De zorgen van mensen in de stad zijn eind deze week niet weg. Er ligt een ambitieus akkoord, maar we moeten ons realiseren dat papier geduldig is, de uitdagingen waar we voor staan zijn dat niet. En het afzien zonder zicht op een finish is niet gemakkelijk.

We moeten dan ook volop aan de slag de komende periode. Om onze inwoners perspectief te bieden, de stad vooruit te helpen in deze ingewikkelde tijd. Niemand laten staan. Aan de arbeid dus. 


95 sociale huurwoningen voor ouderen in Loosduinen

Vandaag werd bekend dat woningcorporatie Staedion in Loosduinen op de hoek van de Thorbeckelaan met de Nolenslaan, waar nu nog een oud KPN-gebouw staat, 85 tot 95 nieuwe sociale huurwoningen gaat bouwen. Samen met de gemeente is een plan ontwikkeld dat groen en betaalbaar wordt. Een mooie impuls voor de omgeving en weer een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de woningnood, aldus Martijn. Hij sprak erover met Den Haag FM.

https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4563336/sociale-huurwoningen-voor-senioren-op-locatie-oud-kpn-gebouw-loosduinen

Bouw 82 appartementen naast winkelcentrum De Stede

Martijn gaf vandaag het startsein voor de bouw van 82 middeldure huurappartementen bij Winkelcentrum De Stede in Den Haag Zuidwest. De woningen worden gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Urban Interest, ook eigenaar van het winkelcentrum. Mensen met een middeninkomen kunnen hier straks een betaalbare huurwoning vinden. Martijn gaf vandaag het startsein voor de bouw. Den Haag FM deed er verslag van.

https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4563286/bouw-82-appartementen-bij-winkelcentrum-de-stede-begonnen

Omroep West: PvdA presenteert 7puntenplan Eerlijk Haags Welzijnswerk

De Haagse PvdA heeft afgelopen woensdag een 7 puntenplan voor Eerlijk Haags Welzijnswerk gepresenteerd. Lijsttrekker Martijn Balster en kandidaat nummer 7 Suzanne Piet overhandigden het plan aan Welzijn Scheveningen in wijkcentrum Het Trefpunt in Duindorp. Doel van het plan: meer persoonlijke ondersteuning van kwetsbare Hagenaars en Hagenezen, meer ontmoetingsplekken in de stad en meer zichtbare en benaderbare professionals in het welzijnswerk. Lees ons Manifest hier.

Martijn sprak erover met OmroepWest:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4529253/haagse-pvda-wil-meer-aandacht-voor-welzijnswerk-een-steuntje-in-de-rug-blijft-nodig


Martijn presenteert Manifest Eerlijk Haagse Volkshuisvesting

Op 12 januari presenteerde Martijn het Manifest Eerlijk Haagse Volkshuisvesting. In het manifest schetst hij hoe als het aan de PvdA Den Haag ligt de komende jaren wordt gewerkt aan betaalbaar wonen in Den Haag. Hij doet verschillende voorstellen om de komende jaren betaalbaar te bouwen, woonruimte eerlijk te verdelen, betere buurten meer bij te laten dragen aan de woningnood in de stad; en het afdwingen van goed verhuurderschap en her tegengaan van speculatie.

Ook ontzenuwt hij verschillende politieke standpunten en factoren die er een komende periode wel eens aan bij kunnen dragen dat er helemaal niet meer betaalbare huizen zullen zijn. Terwijl iedereen dat lijkt te bepleiten. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Lees hier het volledige manifest en hieronder een artikel in AD Haagse Courant over het Manifest:


Posthoorn: Den Haag gaat door met de wijkagenda’s

Met de wijkagenda’s zijn heel goede ervaringen opgedaan, zo blijkt uit een brief die Martijn aan de Haagse raad stuurde. Bewoners hebben met het opstellen van de wijkagenda directe invloed op de keuzes die worden gemaakt voor de eigen wijk en buurt. Sinds vorig jaar wordt gewerkt aan wijkagenda’s voor elke wijk, samen met bewoners, maatschappelijke partijen en ondernemers. Ook de uitvoering wordt samen te hand genomen. Martijn sprak erover met de Posthoorn.

Wil je de brief over de wijkagenda’s lezen, klik dan hier.


AD: wie een huis koopt, moet er in wonen

Als je een huis koopt, er ook moeten wonen. Zo houden we beleggers en huisjesmelkers van de woningmarkt. Per 1 maart geldt in Den Haag een opkoopbescherming. Zo voorkomen we hoge huren, speculatie met woningen en zorgen we dat Hagenaars met een modaal of middeninkomen er nog tussenkomen. Martijn sprak erover met het AD 👇🏼

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en de tekst 'Wie een huis koopt, moet er in wonen Vanaf 1maart wordt het DenHaag betaalbare woningenopt kamer Kopers huizen wonen. zelf gaan Lex Jonge Haag schaarste betaalbare ewijken ..Daarom Hlaagse wethouder Martijn Balster.PoTOFRANKJNGEN Haagse onderzoek Met Haagse verkameringsverbod. woning uitbreiding betekenen. totaal zelfs Haagse Balster verhuren. woonwethouder Balster onderzoeken: verhuren: invo Nauwlettend nieuwe mogelijk procent gehuurde Wo- hopen rust koopmarkt, zodat prijs- opdrijving Balster (wethouder) kopen gaten egen Den markt, regeling inmiddels heeft'

OmroepWest: unieke gebiedsontwikkeling Zuidwest, elke bewoner kan terugkeren

Ongekend betaalbare huizen. Den Haag Zuidwest gaat de komende jaren een metamorfose ondergaan waarbij slechte huizen worden vervangen door woningen die weer zeventig jaar mee kunnen. Niet door betaalbare huizen te vervangen door dure exemplaren en mensen aan hun lot over te laten. Integendeel: iedereen kan terugkeren in een bij de portemonnee en het huishouden passende woning. Er komen ruim 700 sociale huurwoningen extra bij ten opzichte van de situatie nu (2000 + 700). En van de (3500) extra woningen is bovendien een groot deel middelduur (27%) en betaalbare koop (26%), zodat mensen kunnen doorstromen.

De huizen in de Dreven, Gaarden en Zichten zijn in zeer slechte staat. Vocht- schimmel, zeer gehorig, slechte isolatie en zeer hoge energierekeningen. Opknappen of renoveren zou duurdere huizen opleveren en mensen geen terugkeergarantie kunnen bieden. 

We ontwikkelen de drie wijken tot wijken waar je wilt zijn en wilt blijven. We investeren in groen, ondergronds parkeren, in plekken om elkaar te ontmoeten (binnen en buiten) en in bedrijfsruimten. Alle voorzieningen die een wijk nodig heeft. Mensen krijgen het beter, ongeacht wat hun inkomen is. Zodat je Zuidwest niet hoeft te ontvluchten, maar er oud wilt worden. Zodat je er wilt opgroeien en wilt blijven bij voor- en tegenspoed. Zoals het was toen de wijken na de oorlog werden opgetrokken: wijken van hoop en optimisme. Een ongekend ambitieuze gebiedsontwikkeling, met oog voor de stenen, maar vooral voor de bewoners. 👇🏼

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4508713/een-voor-nederland-uniek-project-kan-beginnen-geld-voor-aanpak-den-haag-zuidwest-is-geregeld