AD: Buurthuis De Mussen krijgt tijd voor financieel herstel

Al lange tijd kampt buurthuis De Mussen in de Schilderswijk met financiële problemen. Uitgevoerde onderzoeken wijzen uit dat De Mussen een ongezonde bedrijfsvoering heeft en dat ingrijpen nodig is. Met de gemeente sprak het buurthuis af met een herstelplan te komen. Dat heeft tot op heden echter nog niet tot een sluitende begroting geleid. De gemeenteraad vroeg Martijn tijd te nemen om een overname door een andere partij, laat staan faillissement af te wenden. Martijn heeft aangegeven hier positief op te willen reageren. Een motie van D66, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD kreeg donderdagavond een meerderheid, waarmee De Mussen meer tijd heeft om de financiën en bedrijfsvoering op orde te krijgen. De andere zelfstandige buurthuizen krijgen naar rato een bijdrage van de gemeente, daar zij eerder moesten inleveren om de noodsteun van De Mussen te kunnen financieren.

https://www.ad.nl/den-haag/alsnog-financiele-reddingsboei-voor-buurthuis-de-mussen~a0d83317/?s=08

OmroepWest: Pandbrigade ontdekt levensgevaarlijke slaapplekken

Opnieuw heeft de Haagse Pandbrigade slaapplaatsen moeten ontruimen. Arbeidsmigranten werden onder erbarmelijke omstandigheden in schuurtjes gehuisvest. Martijn reageert tevreden dat de Pandbrigade stevig heeft ingegrepen, dit soort misstanden horen niet in onze stad thuis. Anderzijds blijft de huisvesting van arbeidsmigranten een grote zorg voor de gemeente. De extra handhavingscapaciteit bij de Pandbrigade is een goede stap geweest, maar een betere positie van arbeidsmigranten vraagt veel meer. Martijn doet dan ook opnieuw een beroep op werkgevers, uitzenders en rijksoverheid, om samen te voorkomen dat migranten in deze posities terecht komen. Gevaarlijk, mensonterend en een gevaar ook voor anderen.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4473691/haagse-pandbrigade-ontdekt-levensgevaarlijke-slaapplekken-in-schuurtjes

Dagblad070 – Wethouder Balster: keihard ingrijpen in Laak is niet genoeg

Martijn spreekt zich in reactie op een artikel in De Volkskrant over de afvalproblematiek in Laak uit voor een steviger aanpak. De gemeente verbood al woningen te splitsen. Martijn stelde een verkameringsverbod in in Laak en zorgde voor intensivering van de handhaving. De leefbaarheid is daarmee echter nog niet van vandaag op morgen geholpen. Er is meer nodig. Dagblad070 schrijft erover 👇🏼

https://dagblad070.nl/den%20haag%20%26%20regio/wethouder-balster-keihard-ingrijpen-in-laak-is-niet-genoeg