Telegraaf: Meer plekken voor woonwagens

Jarenlang kende ook Den Haag een uitsterfbeleid. Er was steeds minder plek voor woonwagenbewoners. Gelukkig is die tijd voorbij en probeert ook Den Haag recht te doen aan de behoefte aan voldoende standplaatsen voor woonwagenbewoners. Grondig onderzoek, waar veel bewoners aan hebben deelgenomen, heeft tot een nieuwe aanpak en ambitie geleid. Zal nog lastig zat worden, maar Martijn verwacht nog dit jaar met voorstellen te komen voor enkele nieuwe standplaatsen en beleid om ook het welzijn van woonwagenbewoners te verbeteren. Lees meer in de Telegraaf:


FD: Grote steden willen beleggers weren van woningmarkt

Betaalbare koopwoningen beschermen tegen huisjesmelkerij. Niet eenvoudig. Met de G4 en Eindhoven probeert Den Haag al een tijd wetgeving af te dwingen om het opkopen van woningen in kwetsbare wijken te verbieden. Er ligt nu een wetsvoorstel, maar een steviger aanpak is nodig. Met opkoopverboden voor lange tijd. En met mogelijkheden om slechte verhuurders (die woekerprijzen vragen, of huurders mangelen) aan te pakken of zelfs het verhuurrecht te ontnemen bij misstanden. 

De grote steden bepleitten vandaag daarnaast beperking (in plaats van het verruiming) van tijdelijke huurcontracten. Tijdelijke huurcontracten drijven de prijzen op en zetten huurders op achterstand. Lees erover in het Financieel Dagblad:


Nieuwe Maan: dwing fatsoenlijke huisvesting arbeidsmigranten af

De lusten en lasten van werkzame arbeidsmigranten zijn niet eerlijk verdeeld. In Den Haag komen we steeds meer misstanden tegen in de huisvesting. Pakken we stevig aan via regulering vd kamerverhuur en via recente uitbreiding van de pandbrigade. Maar het lijkt dweilen met de kraan open als werkgevers en uitzenders niet een veel grotere verantwoordelijkheid nemen. Zeker ook in de gemeenten waar de migranten werkzaam zijn. Stop de uitbuiting, alleen met goed werkgeverschap en goed verhuurderschap komen we verder.

In het NTR programma De Nieuwe Maan ging Martijn erover in gesprek met wethouder Abee uit het Westland. Over de noodzaak om meer en betere huisvesting in onze regio te organiseren. Keihard nodig.

https://denieuwemaan.ntr.nl/intimidatie-tegen-arbeidsmigranten-in-het-westland-de-nieuwe-maan

AD: Licht aan eind van de tunnel voor Vestiahuurders

Eindelijk licht aan het eind van de tunnel voor de Vestiahuurders? De corporatiesector laat zich van de beste kant zien met het voorstel van Aedes om een deel van de schuldenlast van Vestia op zich te nemen. Maar het rijk zal ook echt mee moeten doen. De corporatiesector loopt op de laatste benen. Onze regio heeft een tekort van 10 miljard. 10 miljard euro is nodig om simpelweg te doen wat in de basis nodig is: nieuwbouw, renovatie, onderhoud. Afschaffen van de verhuurderheffing is daarvoor cruciaal. Lees hier de reactie van Martijn in het AD op de plannen om de financiële positie van Vestia te verbeteren: