Hoog tijd voor nieuwbouw Zuidwest vinden buurtmoeders: bewoners worden ziek.

Martijn liep mee met de buurtmoeders in Vrederust. Rond de jaarwisseling organiseerden zij samen met welzijnsorganisatie Wijkz tal van activiteiten voor de wijk. Er werden bloemstukken gemaakt door kinderen in de wijk en rondgebracht voor oude wijkbewoners, er was een samenkomst in de buurttuin aan de Pachtersdreef en er werd een ronde gemaakt in de avond om brandbare materialen op te sporen. Jongeren hielpen mee aan vuurwerkvoorlichting en ook woningcorporatie Staedion en de wijkagent leverden een bijdrage. OmroepWest was bij de wijkwandeling aanwezig, sprak met Martijn en maakte er een reportage over. Je leest hier meer:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4669280/hoog-tijd-voor-nieuwbouw-zuidwest-vinden-buurtmoeders-bewoners-worden-ziek