Zuidwest op z’n best! Koers ruimtelijke ontwikkelingen t/m 2040 vastgesteld

De Haagse gemeenteraad stelde donderdag de nieuwe structuurvisie voor Den Haag Zuidwest vast. Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk kunnen daarmee rekenen op een stevige aanpak, om zowel de woningen als de buitenruimte bij de tijd te brengen. 10.000 woningen worden opgeknapt en er komen 10.000 huizen bij de komende twintig jaar. Met de ruimtelijke ontwikkelingen is een investering van ruim 3 miljard euro gemoeid.

De afgelopen jaren werden de voorbereidingen getroffen voor de meerjarenaanpak van Den Haag Zuidwest. Tientallen bewonersbijeenkomsten, veel gesprekken in de wijken, onderzoeken en enquêtes, om vast te stellen wat nodig is om Zuidwest weer op het Haags gemiddelde te brengen. Martijn: “we zijn tot een aanpak gekomen die aansluit bij de zorgen en wensen van wijkbewoners. We bouwen nadrukkelijk met en voor de wijk. Voor de toekomst van onze kinderen, van onze ouderen. Iedere bewoner kan terug komen in de vertrouwde wijk. Voor elke portemonnee is er ook straks een betaalbare woning.”

Met de structuurvisie liggen de plannen voor Den Haag Zuidwest in hoofdlijnen vast. Woningen worden gerenoveerd, opgeknapt en toegevoegd. De woningen die 70 jaar oud zijn, maken daarmee plaats voor goed geïsoleerde nieuwe of gerenoveerde huizen die er weer jaren tegen kunnen. Het groene karakter van de wijk wordt versterkt, met stevige kwaliteitsverbetering. Martijn: “bewoners zijn trots op de groene, ruime opzet van de wijk. Er verdwijnt geen groen ondanks de toevoeging van woniningen, we versterken daarentegen het groene karakter juist. Bijvoorbeeld door het groene assenkruis – waar nu alleen gesport wordt – te transformeren tot een wijkpark en door het bestaande groen – nu vaak niet meer dan een binnentuin met gras en hier en daar een boom, fors te verbeteren.”

Veel oog is er in de plannen voor de broodnodige voorzieningen. Betaalbare ruimtes voor bedrijvigheid, zorgvoorzieningen en ontmoetingsplekken. De afgelopen jaren kwamen er al verschillende ontmoetingsplekken bij. Martijn: “ontmoetingsplekken zijn cruciaal voor een gebiedsontwikkeling in een bestaande wijk. Bij elkaar kunnen komen, lief en leed kunnen delen en de toegang tot gemeentelijke voorzieningen organiseren, het gebeurt allemaal in onze buurthuizen. Daar maken we de komende jaren ook geld en ruimte voor vrij.”

Er is goed nagedacht over de mobiliteit. Met veel oog voor voetganger en fietser en het flink versterken van het openbaar vervoer. Zowel op de korte als op de lange termijn staan er ingrepen op stapel die het gebruik van het OV aantrekkelijker moeten maken. Nieuwe parkeerplaatsen worden onder de grond gerealiseerd, zodat er geen extra parkeerdruk op straat ontstaat.

Meer informatie over de plannen vind je hier.

Martijn sprak over de plannen met OmroepWest