AD: regionale woningmarktafspraken niet voldoende voor bestrijding woningnood

Martijn werkte de afgelopen tijd met de gemeenten in de regio Haaglanden aan nieuwe woningmarktafspraken. Afspraken om er voor te zorgen dat er voldoende wordt gebouwd, specifiek voor de lage en middeninkomens. Er ligt inmiddels een tussenakkoord, maar de resultaten zijn nog onvoldoende. Gemeenten die een extra prestatie moeten leveren doen dat nog maar beperkt, waardoor van spreiding te weinig terecht komt. En hoewel het totaal aantal woningen stevig toeneemt, corporaties de komende tien jaar 12.000 extra woningen zullen bouwen, neemt het aantal huizen voor mensen met een kleinere beurs volstrekt onvoldoende toe. Martijn is dan ook niet tevreden over het tussenresultaat. “Den Haag doet wat het moet doen, al moeten onze plannen ook nog steviger. Maar gemeenten met te weinig woningen voor mensen met een lager inkomen zullen echt een been bij moeten trekken. We zijn een inclusieve regio. Daar moeten we dan ook werk van maken.”

https://www.ad.nl/den-haag/forse-groei-van-aantal-sociale-huurwoningen-in-de-haagse-regio-het-is-een-marathon-geen-sprintje~a1b22fee/

Martijn in Den Haag Centraal: oppositie in woondebat niet links maar conservatief

In weekblad Den Haag Centraal stelt Martijn dat het woondebat veel meer gezamenlijkheid vraagt van partijen in de Haagse politiek. Een ongekende hoeveelheid maatregelen heeft er inmiddels toe geleid, dat er weer veel meer betaalbaar wordt gebouwd. Elk project heeft weer z’n eigen dynamiek, het is altijd knokken voor voldoende betaalbare woningen. Dat vraagt om vasthoudendheid. Kritiek op bouwplannen is gemakkelijk, maar visie op hoe we de stad betaalbaar houden en krijgen is veel ingewikkelder. Martijn spoort de gemeenteraad aan, hier samen mee aan de slag te gaan. In het belang van de vele woningzoekenden in de stad. Lees zijn opinie hieronder 👇🏼


AD Den Haag: Haagse vocht- en schimmelaanpak uniek

Vocht en schimmel in je huis. Veel Hagenaars hebben er last van. Soms leidend tot ernstige gezondheidsproblemen. Onacceptabel. Daarom hebben we een onafhankelijke vocht- en schimmelexpert, zodat we altijd tot een aanpak kunnen komen. Martijn sprak over de unieke Haagse aanpak met het Algemeen Dagblad:


OmroepWest: honderden extra woningen voor ex-daklozen en mensen uit zorginstellingen

De woningnood is gigantisch. Voor iedereen. Elke dag zitten er bovendien honderden mensen in een zorginstelling, daklozenopvang of asielzoekerscentrum, terwijl ze zelfstandig kunnen wonen. Den Haag heeft daarvoor nu 400 extra woningen gepland. Extra zodat de wachttijd voor regulier woningzoekenden niet verder oploopt. Gespreid en kleinschalig in de stad, zodat de nieuwe bewoners een goede nieuwe start kunnen maken en de wijken waar zij komen dit ook goed kunnen opvangen. Een grote stap om het tekort aan woningen voor deze kwetsbare groepen terug te dringen. Martijn sprak er over met OmroepWest en het Algemeen Dagblad.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4467795/honderden-extra-woningen-voor-statushouders-en-ex-daklozen-in-den-haag

https://www.ad.nl/den-haag/snel-honderden-woningen-voor-daklozen-en-statushouders-en-hier-komen-ze~a94cd858/


Den Haag FM: gesjoemel met oppervlakte woningen

Martijn sprak met Den Haag FM over het gesjoemel met de oppervlakte van woningen. Sommige makelaars marchanderen met de oppervlaktes om een hogere huur te kunnen vragen. Dat kan natuurlijk niet. Martijn spreekt zich erover uit bij Den Haag FM. Hoogtijd voor maatregelen waarmee gemeenten steviger in kunnen grijpen tegen misstanden op de huurmarkt. Lees meer:

https://denhaagfm.nl/2021/09/29/wethouder-als-er-gerommeld-wordt-met-oppervlaktes-huurwoningen-wordt-er-ook-gerommeld-met-huurprijzen/