OmroepWest: honderden extra woningen voor ex-daklozen en mensen uit zorginstellingen

De woningnood is gigantisch. Voor iedereen. Elke dag zitten er bovendien honderden mensen in een zorginstelling, daklozenopvang of asielzoekerscentrum, terwijl ze zelfstandig kunnen wonen. Den Haag heeft daarvoor nu 400 extra woningen gepland. Extra zodat de wachttijd voor regulier woningzoekenden niet verder oploopt. Gespreid en kleinschalig in de stad, zodat de nieuwe bewoners een goede nieuwe start kunnen maken en de wijken waar zij komen dit ook goed kunnen opvangen. Een grote stap om het tekort aan woningen voor deze kwetsbare groepen terug te dringen. Martijn sprak er over met OmroepWest en het Algemeen Dagblad.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4467795/honderden-extra-woningen-voor-statushouders-en-ex-daklozen-in-den-haag

https://www.ad.nl/den-haag/snel-honderden-woningen-voor-daklozen-en-statushouders-en-hier-komen-ze~a94cd858/