AD: regionale woningmarktafspraken niet voldoende voor bestrijding woningnood

Martijn werkte de afgelopen tijd met de gemeenten in de regio Haaglanden aan nieuwe woningmarktafspraken. Afspraken om er voor te zorgen dat er voldoende wordt gebouwd, specifiek voor de lage en middeninkomens. Er ligt inmiddels een tussenakkoord, maar de resultaten zijn nog onvoldoende. Gemeenten die een extra prestatie moeten leveren doen dat nog maar beperkt, waardoor van spreiding te weinig terecht komt. En hoewel het totaal aantal woningen stevig toeneemt, corporaties de komende tien jaar 12.000 extra woningen zullen bouwen, neemt het aantal huizen voor mensen met een kleinere beurs volstrekt onvoldoende toe. Martijn is dan ook niet tevreden over het tussenresultaat. “Den Haag doet wat het moet doen, al moeten onze plannen ook nog steviger. Maar gemeenten met te weinig woningen voor mensen met een lager inkomen zullen echt een been bij moeten trekken. We zijn een inclusieve regio. Daar moeten we dan ook werk van maken.”

https://www.ad.nl/den-haag/forse-groei-van-aantal-sociale-huurwoningen-in-de-haagse-regio-het-is-een-marathon-geen-sprintje~a1b22fee/