Martijn in Den Haag Centraal: oppositie in woondebat niet links maar conservatief

In weekblad Den Haag Centraal stelt Martijn dat het woondebat veel meer gezamenlijkheid vraagt van partijen in de Haagse politiek. Een ongekende hoeveelheid maatregelen heeft er inmiddels toe geleid, dat er weer veel meer betaalbaar wordt gebouwd. Elk project heeft weer z’n eigen dynamiek, het is altijd knokken voor voldoende betaalbare woningen. Dat vraagt om vasthoudendheid. Kritiek op bouwplannen is gemakkelijk, maar visie op hoe we de stad betaalbaar houden en krijgen is veel ingewikkelder. Martijn spoort de gemeenteraad aan, hier samen mee aan de slag te gaan. In het belang van de vele woningzoekenden in de stad. Lees zijn opinie hieronder 👇🏼