Omroep West: 14 extra straatcoaches om onze jongeren door een moeilijke tijd te loodsen

Martijn maakte vandaag bekend 1,2 miljoen euro uit te trekken om de komende anderhalf jaar te investeren in kwetsbare jongeren. 14 extra straatcoaches zoeken jongeren die het moeilijk hebben op om ze erbij te houden.

De coronaperiode is voor veel jongeren enorm zwaar geweest. We zien dat nu terug in een toename van overlast, schooluitval en ook psychische problemen. Martijn wil voorkomen dat jongeren op een verkeerd spoor terecht komen en hun talent maximaal benutten. Daarom een flinke investering in goed jeugdwerk, met name voor de oudere jeugd. Zo wordt schooluitval voorkomen, worden jongeren begeleid naar werk of vrijwilligerswerk en voorkomen we dat jongeren criminaliseren, radicaliseren of vereenzamen. Lees meer:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4404178/Ruim-een-miljoen-voor-Haagse-jongeren-die-door-corona-afglijden-Overlast-op-straat-is-soms-groot


Tragische brand Wouwermanstraat

Veel vragen en veel emoties. Zaterdagochtend bezocht Martijn de Wouwermanstraat en sprak in het Talenthuis en rond de Wouwermanstraat met omwonenden van de brand. Sommigen waren alles kwijt, anderen vooral bang om weer naar huis te gaan. “Kan dit mij ook overkomen”? Een gemeentelijk team houdt twee keer per dag spreekuur en probeert op alle vragen een antwoord te krijgen. Hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren moet de komende weken duidelijk worden.

Als wethouder Wonen is Martijn bezorgd over de staat van de woningen, de brandveiligheid en de soms erbarmelijke omstandigheden waarin mensen wonen. Er werden ook verschillende situaties van overbewoning aan getroffen. De Pandbrigade heeft ook verschillende panden in de omgeving gesloten. Het bevestigt maar weer hoe belangrijk het is dat de spelregels voor kamerbewoning zijn aangescherpt, de pandbrigade is uitgebreid, maar ook dat het cruciaal is dat werkgevers, uitzenders en huisjesmelkers veel steviger op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken.

De komende dagen is alles gericht op de hulp en ondersteuning van de slachtoffers. Er worden spullen en geld in gezameld. Er zal vervangende huisvesting gezocht moeten worden en veel verzekeringswerk moeten worden verricht. En daarna komt de klap pas echt, dan zullen veel mensen moeten verwerken wat hen vorige week, diep in de nacht is overkomen.

Lees meer over het bezoek van Martijn in onderstaand artikel van OmroepWest:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4402027/Nog-43-mensen-zonder-huis-na-grote-brand-in-Schilderswijk

OmroepWest: keiharde afspraken over sociale woningbouw bij nieuwe projecten

Met een zogeheten doelgroepenverordening gaat Den Haag afdwingen dat bij nieuwbouw ook daadwerkelijk sociale en middeldure woningen worden gerealiseerd. De verordening maakt het mogelijk dat ook in bestemmingsplannen af te dwingen. Weer een stap naar meer, broodnodige, betaalbare woningen. Lees er meer over in onderstaand artikel van OmroepWest

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4391643/Den-Haag-grijpt-in-op-woningmarkt-keiharde-afspraken-over-sociale-woningbouw-bij-nieuwe-projecten

Blog: Sertkaya, over regels en de menselijke maat

 Vorige week schrok ook ik mij een ongeluk over de situatie van Sabri Sertkaya. Een ongelooflijk stoere kerel, met een stevige beperking, zich elke dag weer naar vier hoog worstelend, wonend bij zijn broer. Kreeg geen urgentie voor een ander huis, omdat hij niet aan de voorwaarden voldeed en door het ontbreken van een eigen woning geen scootmobiel. Zeker, regels zijn er niet voor niets. Omdat we woningen, gezien ook de enorme woningnood, zo eerlijk mogelijk moeten toewijzen. Omdat de zorgvoorzieningen schaars zijn en we mensen die ze het hardst nodig hebben het beste willen helpen. Natuurlijk. 

Maar wat als regels een averechts effect hebben? Wat als iemand verzuipt in de complexiteit, de overheid niet als bondgenoot, maar als vijand ervaart? Dan moeten we ons grondig afvragen wat er misgaat en handelen. Is er iets mis met de regels die we stellen? Kijken we wel voldoende naar de persoonlijke situatie en gaan we daadwerkelijk naast iemand staan als iemand er niet uit komt? Dat is bij Sabri niet goed gegaan, dat moet beter.

Voor hem hebben we het op kunnen lossen. Sabri heeft inmiddels urgentie en eenpassende woning geaccepteerd. Maar ik wil opnieuw naar de regels kijken. Streng zijn, dat kan niet anders. Maar het moet ook rechtvaardig en met de menselijke maat. Als we geen goed gevoel hebben bij een beslissing, omdat we zien dat iemand daar gewoon niet beter van wordt, met elkaar om tafel, om toch te doen wat nodig is. Noem het een A-team, een doorbraakteam.

Maar wat vooral beter moet: de menselijke maat en persoonlijke benadering. Ook in Den Haag zijn procedures soms te ingewikkeld, lukt het mensen niet zich er zelf mee te redden. Ook dan moeten bewoners de overheid als bondgenoot zien. In de persoon van iemand die zich verdiept in de situatie, de bewoner ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing, net zo lang tot er een passende oplossing is. En desnoods stevig aan onze poort rammelt als regels niet goed uitpakken, om uiteindelijk toch te doen wat nodig is. Sabri hebben we kunnen helpen. Iedere Hagenaar moet zich gesteund weten, juist als je het moeilijk hebt. 

https://www.ad.nl/den-haag/sabri-heeft-eindelijk-geschikte-woning-gekregen-bij-dit-soort-gevallen-moeten-we-gewoon-afwijken-van-de-regels~a88cb1b0/

Zuidwest: plannen voor betaalbare woningbouw en aanpak van de wijken Dreven, Zichten en Gaarden

In de Haagse wijken Dreven, Zichten en Gaarden wordt de komende jaren flink geïnvesteerd. In betaalbare woningen voor de huidige bewoners, voor doorstromers en voor nieuwe bewoners. Een groot plan, voor 15 jaar, met oog voor mensen. Bouwen met de buurt: betaalbaar, investeren in ontmoeting, groen. Een wijk waar je thuis komt.

Een paar highlights:
✅ alle sociale woningen (2000) komen terug, bewoners kunnen allemaal terugkeren
✅ er komen 3500 huizen bij, 30% sociaal, 26% betaalbare koop, 27% middeldure huur, huizen voor elke portemonnee en gezinssamenstelling
✅ nieuwe ontmoetingsplekken, in plinten en in het groen, met mooie binnentuinen
✅ goed voorzieningen: sport, school, gezondheid
✅ bewoners worden heel intensief betrokken, in het voortraject, maar ook nu. Met het vinden van een passende woning en het nadenken over hoe de wijken eruit moeten komen te zien.

#zuidwestopznbest#haagssamenwonenDreven, Gaarden en Zichten: bouwen aan een betere buurtdenhaag.nl • 3 min read


Pointer: positie arbeidsmigranten erbarmelijk

Moderne slavernij is het. Werken voor een prikkie, veel te lange dagen maken en weggestopt worden in een anonieme stad in een kamertje voor een woekerprijs. TV-programma Pointer doet geweldig onderzoekswerk naar de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Dagelijks komen wij die erbarmelijke woonomstandigheden tegen. Met steeds betere en intensievere handhaving proberen we misstanden op te sporen. Met strikte spelregels te voorkomen dat woningen worden opgeknipt, verkamerd of er zelfs per bed wordt verhuurd. 

We missen echter vooral grip op de uitzendbranche en werkgevers. Zolang zij niet verplicht zijn mensen fatsoenlijk te behandelen en te betalen en nauwelijks aan spelregels gebonden zijn, is het dweilen met de kraan open. We kunnen niet wachten op de kabinetsformatie, er moet wat gebeuren aan deze moderne slavernij. Martijn sprak erover met Pointer: 👇🏼

https://pointer.kro-ncrv.nl/arbeidsmigranten

Martijn opnieuw kandidaat lijsttrekker Haagse PvdA

Martijn heeft vandaag bekend gemaakt opnieuw lijsttrekker te willen zijn voor de Haagse PvdA. Dat deed hij met een videoboodschap en brief aan de leden van de Haagse PvdA. Je vindt de video en de brief hieronder.

Martijn Balster opnieuw kandidaat lijsttrekker Haagse PvdA

Vandaag heeft Martijn bekend gemaakt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw lijsttrekker te willen zijn voor de Haagse PvdA. Martijn: “Voor de volle honderd procent heb ik me de afgelopen tijd ingezet voor betaalbare huisvesting, het aanpakken van malafide huisbazen en het opknappen van wijken. Eropaf en oplossen. Onze inwoners verdienen zoveel beter.

Zaterdag 1 mei keek de partij traditiegetrouw terug op de resultaten van de sociaal-democratie, op de Dag van de Arbeid. Martijn: “Zaterdag hees ik in alle vroegte de rode vlag, bij het monument van Troelstra. Vandaag is het tijd om vooruit te kijken. We kunnen ons geen verdeeldheid in de stad veroorloven. Als onze stad nog verder opschuift naar rechts wordt onze woningmarkt overgenomen door beleggers, onze democratie gedomineerd door de hardste schreeuwers, onze buurtzorg voor ouderen en jongeren wegbezuinigd. Waar is de mens in dat verhaal? Het is tijd voor een stevige linkse vuist. Dat kan alleen als we de verdeeldheid tegengaan, anders valt onze stad ten prooi aan populisme en eigenbelang.”

In december 2019 sloot de PvdA een links coalitieakkoord, met stevige afspraken voor betaalbare woningbouw, het aanpakken van kwetsbare wijken en het terugdraaien van de bezuinigingen op de zorg en het welzijnswerk. Onder leiding van Martijn kwam de Haagse PvdA weer terug in het stadsbestuur en maakte daarmee het verschil. Martijn: “Ik vond het ongelooflijk moeilijk in 2018 om te zien dat de wijkaanpak om zeep werd geholpen, dat buurthuizen gesloten moesten worden en er bijna geen betaalbaar huis meer werd gebouwd. Tot overmaat van ramp werd de stad in een corruptieschandaal gestort en viel het college. Gelukkig hebben we dat achter ons gelaten. De PvdA heeft na een lastige tijd verantwoordelijkheid genomen, de scherven opgeveegd en grote stappen gezet in de richting van een eerlijke stad. Maar de klus is nog lang niet geklaard: we zijn pas net begonnen” 

Martijn vervolgt: “De stad als een bedrijf runnen, het recht van de sterkste laten gelden, is niet de weg. Veel mensen zijn onzeker en verliezen het vertrouwen in de overheid. Kijk wat de coronaperiode, de toeslagenaffaire en de corruptieschandalen in onze stad hebben aangericht. Dat kan zo niet, de gemeente is er voor iedereen. De gemeente moet naast onze inwoners staan. Naast inwoners die zeker moeten kunnen zijn van liefdevolle zorg. Naast mensen die zich zorgen maken over of er straks ook voor hun kinderen een betaalbaar huis in de stad te krijgen is. Naast inwoners voor wie de baan op de tocht staat. We hebben een sterk en sociaal gemeentebestuur nodig. We kunnen het alleen als we het samen doen.”

Martijn: “Ik heb ongelooflijk veel energie om samen met al onze leden te knokken voor een eerlijke stad. Het gesprek aan: digitaal als het moet en op de fiets de wijken door, als het kan. Erop af, geen tijd te verliezen!”