Zuidwest: plannen voor betaalbare woningbouw en aanpak van de wijken Dreven, Zichten en Gaarden

In de Haagse wijken Dreven, Zichten en Gaarden wordt de komende jaren flink geïnvesteerd. In betaalbare woningen voor de huidige bewoners, voor doorstromers en voor nieuwe bewoners. Een groot plan, voor 15 jaar, met oog voor mensen. Bouwen met de buurt: betaalbaar, investeren in ontmoeting, groen. Een wijk waar je thuis komt.

Een paar highlights:
✅ alle sociale woningen (2000) komen terug, bewoners kunnen allemaal terugkeren
✅ er komen 3500 huizen bij, 30% sociaal, 26% betaalbare koop, 27% middeldure huur, huizen voor elke portemonnee en gezinssamenstelling
✅ nieuwe ontmoetingsplekken, in plinten en in het groen, met mooie binnentuinen
✅ goed voorzieningen: sport, school, gezondheid
✅ bewoners worden heel intensief betrokken, in het voortraject, maar ook nu. Met het vinden van een passende woning en het nadenken over hoe de wijken eruit moeten komen te zien.

#zuidwestopznbest#haagssamenwonenDreven, Gaarden en Zichten: bouwen aan een betere buurtdenhaag.nl • 3 min read