Trouw: Den Haag gaat woningen beter controleren na verwoestende brand

In Trouw betoogt Martijn dat er veel meer nodig is om misstanden in de particuliere huursector te voorkomen. Hij stelt dat naar aanleiding van de brand aan de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk. Martijn bepleit een verhuurvergunning, prijsregulering en veel betere registratie van onder meer arbeidsmigranten. Ook wordt op dit moment een woningschouw uitgevoerd in de gehele stad om betere beeld te krijgen van de kwaliteit van de woningen. Lees het artikel in Trouw:

https://www.trouw.nl/nieuws/den-haag-gaat-woningen-beter-controleren-na-verwoestende-brand~be0fc360/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Nieuwsuur: stop beleggers die onze goedkope koophuizen opkopen

In Nieuwsuur vertelt Martijn over de noodzaak om in Den Haag een opkoopbescherming in te voeren. Dat houdt in dat huizen niet meer gekocht kunnen worden door een belegger of huisjesmelker om vervolgens (duur) door te verhuren. Van belang om te voorkomen dat kopers er niet meer tussen komen, er tal van misstanden ontstaan in toch al kwetsbare buurten. Bekijk het hier:


Omroep West: 14 extra straatcoaches om onze jongeren door een moeilijke tijd te loodsen

Martijn maakte vandaag bekend 1,2 miljoen euro uit te trekken om de komende anderhalf jaar te investeren in kwetsbare jongeren. 14 extra straatcoaches zoeken jongeren die het moeilijk hebben op om ze erbij te houden.

De coronaperiode is voor veel jongeren enorm zwaar geweest. We zien dat nu terug in een toename van overlast, schooluitval en ook psychische problemen. Martijn wil voorkomen dat jongeren op een verkeerd spoor terecht komen en hun talent maximaal benutten. Daarom een flinke investering in goed jeugdwerk, met name voor de oudere jeugd. Zo wordt schooluitval voorkomen, worden jongeren begeleid naar werk of vrijwilligerswerk en voorkomen we dat jongeren criminaliseren, radicaliseren of vereenzamen. Lees meer:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4404178/Ruim-een-miljoen-voor-Haagse-jongeren-die-door-corona-afglijden-Overlast-op-straat-is-soms-groot


OmroepWest: keiharde afspraken over sociale woningbouw bij nieuwe projecten

Met een zogeheten doelgroepenverordening gaat Den Haag afdwingen dat bij nieuwbouw ook daadwerkelijk sociale en middeldure woningen worden gerealiseerd. De verordening maakt het mogelijk dat ook in bestemmingsplannen af te dwingen. Weer een stap naar meer, broodnodige, betaalbare woningen. Lees er meer over in onderstaand artikel van OmroepWest

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4391643/Den-Haag-grijpt-in-op-woningmarkt-keiharde-afspraken-over-sociale-woningbouw-bij-nieuwe-projecten

Zuidwest: plannen voor betaalbare woningbouw en aanpak van de wijken Dreven, Zichten en Gaarden

In de Haagse wijken Dreven, Zichten en Gaarden wordt de komende jaren flink geïnvesteerd. In betaalbare woningen voor de huidige bewoners, voor doorstromers en voor nieuwe bewoners. Een groot plan, voor 15 jaar, met oog voor mensen. Bouwen met de buurt: betaalbaar, investeren in ontmoeting, groen. Een wijk waar je thuis komt.

Een paar highlights:
✅ alle sociale woningen (2000) komen terug, bewoners kunnen allemaal terugkeren
✅ er komen 3500 huizen bij, 30% sociaal, 26% betaalbare koop, 27% middeldure huur, huizen voor elke portemonnee en gezinssamenstelling
✅ nieuwe ontmoetingsplekken, in plinten en in het groen, met mooie binnentuinen
✅ goed voorzieningen: sport, school, gezondheid
✅ bewoners worden heel intensief betrokken, in het voortraject, maar ook nu. Met het vinden van een passende woning en het nadenken over hoe de wijken eruit moeten komen te zien.

#zuidwestopznbest#haagssamenwonenDreven, Gaarden en Zichten: bouwen aan een betere buurtdenhaag.nl • 3 min read