OmroepWest: keiharde afspraken over sociale woningbouw bij nieuwe projecten

Met een zogeheten doelgroepenverordening gaat Den Haag afdwingen dat bij nieuwbouw ook daadwerkelijk sociale en middeldure woningen worden gerealiseerd. De verordening maakt het mogelijk dat ook in bestemmingsplannen af te dwingen. Weer een stap naar meer, broodnodige, betaalbare woningen. Lees er meer over in onderstaand artikel van OmroepWest

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4391643/Den-Haag-grijpt-in-op-woningmarkt-keiharde-afspraken-over-sociale-woningbouw-bij-nieuwe-projecten