Martijn in Nieuwsuur: “de lusten en lasten van arbeidsmigratie zijn oneerlijk verdeeld”

“Op dit moment is bijna één op de tien Haagse inwoners arbeidsmigranten”, zegt Martijn Balster, wethouder in Den Haag voor de PvdA. “De lusten en lasten van arbeidsmigratie zijn compleet oneerlijk verdeeld. Een enkele werkgever maakt miljoenenwinsten door goedkope arbeidskrachten, maar de lasten slaan neer in de kwetsbare wijken waar mensen in matraswoningen wonen en de gevolgen voor de leefbaarheid heel erg merkbaar zijn.”

Martijn sprak met Nieuwsuur over de effecten van arbeidsmigratie:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2499409-zorgen-bij-bedrijven-over-plannen-arbeidsmigratie-het-draagt-bij-aan-welvaart


Den Haag breekt met nieuw woonwagenbeleid met uitsterfbeleid

Martijn presenteerde op 5 oktober de conceptnota Haags Woonwagenbeleid 2023 aan de gemeenteraad. De kern hiervan is dat de gemeente het woonwagenleven en wonen in familieverband wil faciliteren en daarom nieuwe woonwagenstandplaatsen gaat creëren. “Met deze conceptnota laten we zien dat we vaart maken met nieuw woonwagenbeleid”, stelt verantwoordelijk wethouder Martijn Balster.

Nieuwe standplaatsen voor woonwagens zijn hoognodig, want de behoefte daaraan binnen de woonwagengemeenschap is groot. Vier volwassen dochters met kinderen die nog bij hun moeder in de woonwagen wonen omdat er geen eigen plek voor hen is, voormalige woonwagenbewoners die na het opdoeken van de woonwagenlocatie aan de Escamplaan in een reguliere woning belandden en daar nu al jaren heel ongelukkig zijn: het zijn zomaar twee voorbeelden om die nood te illustreren. Fijn om daar nu concreet iets aan te gaan doen.

In de gemeente Den Haag zijn momenteel 233 standplaatsen verdeeld over 11 verschillende woonwagenlocaties en een aantal snipperlocaties met in totaal 8 standplaatsen. Het aantal standplaatsen is sinds 2009 gelijk gebleven. 

Diverse rechtelijke uitspraken en rapporten over de onrechtmatigheid van dit beleid zorgden in 2014 voor een kantelpunt. Ook werd in datzelfde jaar de woonwagencultuur door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed aangewezen als immaterieel erfgoed en op de Unesco-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Sindsdien is de bescherming van deze culturele identiteit vastgelegd in verschillende internationale verdragen, die door Nederland zijn ondertekend.

Ingegeven door deze verplichtingen moet de gemeente Den Haag zorgen voor extra standplaatsen. In een stad waar de ruimte om te wonen en te bouwen uiterst schaars is, is dat een uitdaging. Vorige week maakte de gemeente Den Haag al bekend een eerste stap te zetten, met het realiseren van 12-20 nieuwe plekken aan de Henri Faasdreef. 

Martijn sprak met de NOS over de plannen. Je leest het interview hier.

Om het concept beleidsplan te lezen, klik dan hier.

https://nos.nl/artikel/2493383-gemeente-den-haag-zoekt-tachtig-nieuwe-woonwagenplaatsen-uitsterfbeleid-verleden-tijd

Martijn in het FD: inkomenseisen stellen bij verkoop woning

Gemeenten gooien hun gewicht in de strijd om het omstreden wetsvoorstel van woonminister Hugo de Jonge, bedoeld om koophuizen te reserveren voor lage en middeninkomens, te redden. ‘Alle rechten gaan nu naar de woningbezitters; de woningzoekenden staan langs de kant’, zegt de Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA) namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Hiermee zou je als gemeente wat kunnen doen voor die groep.’

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/politiek/1480041/gemeenten-op-de-bres-voor-mogelijkheid-inkomenseisen-te-stellen-bij-verkoop-woningen


AD: interview Martijn, anderhalf jaar wethouder – Den Haag gaat strijd aan met beleggers

Anderhalf jaar is hij nu Haags wethouder wonen. En Martijn Balster (40) maakt vaart, veel vaart. Hij moet ook wel. Op de overkookte regionale woningmarkt slapen arbeidsmigranten op matrasjes in volgepropte huizen, tellen expats 1500 euro per maand neer voor 30 vierkante meter huis en wachten mensen al gauw zeven, acht jaar op een goedkope huurwoning. “Ja daar word ik soms wel een beetje moedeloos van”.


Trouw: Den Haag gaat woningen beter controleren na verwoestende brand

In Trouw betoogt Martijn dat er veel meer nodig is om misstanden in de particuliere huursector te voorkomen. Hij stelt dat naar aanleiding van de brand aan de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk. Martijn bepleit een verhuurvergunning, prijsregulering en veel betere registratie van onder meer arbeidsmigranten. Ook wordt op dit moment een woningschouw uitgevoerd in de gehele stad om betere beeld te krijgen van de kwaliteit van de woningen. Lees het artikel in Trouw:

https://www.trouw.nl/nieuws/den-haag-gaat-woningen-beter-controleren-na-verwoestende-brand~be0fc360/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Nieuwsuur: stop beleggers die onze goedkope koophuizen opkopen

In Nieuwsuur vertelt Martijn over de noodzaak om in Den Haag een opkoopbescherming in te voeren. Dat houdt in dat huizen niet meer gekocht kunnen worden door een belegger of huisjesmelker om vervolgens (duur) door te verhuren. Van belang om te voorkomen dat kopers er niet meer tussen komen, er tal van misstanden ontstaan in toch al kwetsbare buurten. Bekijk het hier:


Pointer: positie arbeidsmigranten erbarmelijk

Moderne slavernij is het. Werken voor een prikkie, veel te lange dagen maken en weggestopt worden in een anonieme stad in een kamertje voor een woekerprijs. TV-programma Pointer doet geweldig onderzoekswerk naar de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Dagelijks komen wij die erbarmelijke woonomstandigheden tegen. Met steeds betere en intensievere handhaving proberen we misstanden op te sporen. Met strikte spelregels te voorkomen dat woningen worden opgeknipt, verkamerd of er zelfs per bed wordt verhuurd. 

We missen echter vooral grip op de uitzendbranche en werkgevers. Zolang zij niet verplicht zijn mensen fatsoenlijk te behandelen en te betalen en nauwelijks aan spelregels gebonden zijn, is het dweilen met de kraan open. We kunnen niet wachten op de kabinetsformatie, er moet wat gebeuren aan deze moderne slavernij. Martijn sprak erover met Pointer: 👇🏼

https://pointer.kro-ncrv.nl/arbeidsmigranten