AD: interview Martijn, anderhalf jaar wethouder – Den Haag gaat strijd aan met beleggers

Anderhalf jaar is hij nu Haags wethouder wonen. En Martijn Balster (40) maakt vaart, veel vaart. Hij moet ook wel. Op de overkookte regionale woningmarkt slapen arbeidsmigranten op matrasjes in volgepropte huizen, tellen expats 1500 euro per maand neer voor 30 vierkante meter huis en wachten mensen al gauw zeven, acht jaar op een goedkope huurwoning. “Ja daar word ik soms wel een beetje moedeloos van”.


Pointer: positie arbeidsmigranten erbarmelijk

Moderne slavernij is het. Werken voor een prikkie, veel te lange dagen maken en weggestopt worden in een anonieme stad in een kamertje voor een woekerprijs. TV-programma Pointer doet geweldig onderzoekswerk naar de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Dagelijks komen wij die erbarmelijke woonomstandigheden tegen. Met steeds betere en intensievere handhaving proberen we misstanden op te sporen. Met strikte spelregels te voorkomen dat woningen worden opgeknipt, verkamerd of er zelfs per bed wordt verhuurd. 

We missen echter vooral grip op de uitzendbranche en werkgevers. Zolang zij niet verplicht zijn mensen fatsoenlijk te behandelen en te betalen en nauwelijks aan spelregels gebonden zijn, is het dweilen met de kraan open. We kunnen niet wachten op de kabinetsformatie, er moet wat gebeuren aan deze moderne slavernij. Martijn sprak erover met Pointer: 👇🏼

https://pointer.kro-ncrv.nl/arbeidsmigranten