Pointer: positie arbeidsmigranten erbarmelijk

Moderne slavernij is het. Werken voor een prikkie, veel te lange dagen maken en weggestopt worden in een anonieme stad in een kamertje voor een woekerprijs. TV-programma Pointer doet geweldig onderzoekswerk naar de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Dagelijks komen wij die erbarmelijke woonomstandigheden tegen. Met steeds betere en intensievere handhaving proberen we misstanden op te sporen. Met strikte spelregels te voorkomen dat woningen worden opgeknipt, verkamerd of er zelfs per bed wordt verhuurd. 

We missen echter vooral grip op de uitzendbranche en werkgevers. Zolang zij niet verplicht zijn mensen fatsoenlijk te behandelen en te betalen en nauwelijks aan spelregels gebonden zijn, is het dweilen met de kraan open. We kunnen niet wachten op de kabinetsformatie, er moet wat gebeuren aan deze moderne slavernij. Martijn sprak erover met Pointer: 👇🏼

https://pointer.kro-ncrv.nl/arbeidsmigranten