Martijn opnieuw kandidaat lijsttrekker Haagse PvdA

Martijn heeft vandaag bekend gemaakt opnieuw lijsttrekker te willen zijn voor de Haagse PvdA. Dat deed hij met een videoboodschap en brief aan de leden van de Haagse PvdA. Je vindt de video en de brief hieronder.

Martijn Balster opnieuw kandidaat lijsttrekker Haagse PvdA

Vandaag heeft Martijn bekend gemaakt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw lijsttrekker te willen zijn voor de Haagse PvdA. Martijn: “Voor de volle honderd procent heb ik me de afgelopen tijd ingezet voor betaalbare huisvesting, het aanpakken van malafide huisbazen en het opknappen van wijken. Eropaf en oplossen. Onze inwoners verdienen zoveel beter.

Zaterdag 1 mei keek de partij traditiegetrouw terug op de resultaten van de sociaal-democratie, op de Dag van de Arbeid. Martijn: “Zaterdag hees ik in alle vroegte de rode vlag, bij het monument van Troelstra. Vandaag is het tijd om vooruit te kijken. We kunnen ons geen verdeeldheid in de stad veroorloven. Als onze stad nog verder opschuift naar rechts wordt onze woningmarkt overgenomen door beleggers, onze democratie gedomineerd door de hardste schreeuwers, onze buurtzorg voor ouderen en jongeren wegbezuinigd. Waar is de mens in dat verhaal? Het is tijd voor een stevige linkse vuist. Dat kan alleen als we de verdeeldheid tegengaan, anders valt onze stad ten prooi aan populisme en eigenbelang.”

In december 2019 sloot de PvdA een links coalitieakkoord, met stevige afspraken voor betaalbare woningbouw, het aanpakken van kwetsbare wijken en het terugdraaien van de bezuinigingen op de zorg en het welzijnswerk. Onder leiding van Martijn kwam de Haagse PvdA weer terug in het stadsbestuur en maakte daarmee het verschil. Martijn: “Ik vond het ongelooflijk moeilijk in 2018 om te zien dat de wijkaanpak om zeep werd geholpen, dat buurthuizen gesloten moesten worden en er bijna geen betaalbaar huis meer werd gebouwd. Tot overmaat van ramp werd de stad in een corruptieschandaal gestort en viel het college. Gelukkig hebben we dat achter ons gelaten. De PvdA heeft na een lastige tijd verantwoordelijkheid genomen, de scherven opgeveegd en grote stappen gezet in de richting van een eerlijke stad. Maar de klus is nog lang niet geklaard: we zijn pas net begonnen” 

Martijn vervolgt: “De stad als een bedrijf runnen, het recht van de sterkste laten gelden, is niet de weg. Veel mensen zijn onzeker en verliezen het vertrouwen in de overheid. Kijk wat de coronaperiode, de toeslagenaffaire en de corruptieschandalen in onze stad hebben aangericht. Dat kan zo niet, de gemeente is er voor iedereen. De gemeente moet naast onze inwoners staan. Naast inwoners die zeker moeten kunnen zijn van liefdevolle zorg. Naast mensen die zich zorgen maken over of er straks ook voor hun kinderen een betaalbaar huis in de stad te krijgen is. Naast inwoners voor wie de baan op de tocht staat. We hebben een sterk en sociaal gemeentebestuur nodig. We kunnen het alleen als we het samen doen.”

Martijn: “Ik heb ongelooflijk veel energie om samen met al onze leden te knokken voor een eerlijke stad. Het gesprek aan: digitaal als het moet en op de fiets de wijken door, als het kan. Erop af, geen tijd te verliezen!”