Den Haag Centraal: Vakantieverhuur aan banden

In Den Haag Centraal licht Martijn de plannen voor vakantieverhuur toe: vanaf 1 augustus mag het verhuren van je woning weer, maar maximaal 30 dagen en 5 keer per jaar. Verhuren tijdens je vakantie prima, bedrijfsmatig verhuren mag niet. Woningen zijn namelijk broodnodig.

Tot voorkort, was het verhuren van je woning op een platform zoals Airbnb verboden. Den Haag stond het oogluikend toe, mits het niet bedrijfsmatig gebeurt. Maar we zagen het aantal verhuringen dermate toenemen, dat regulering nodig is. Dit om de woningvoorraad te beschermen tegen structurele verhuur via vakantieplatforms. De nieuwe spelregels: vergunning en registratie zijn verplicht, maximaal 30 dagen, 5 keer per jaar. Lees erover in Den Haag Centraal of in de nota Voorraadbeleid.

Nota voorraadbesluit.