Posthoorn: Den Haag werkt aan een democratiseringsagenda

Voelen onze bewoners zich voldoende vertegenwoordigd? Hoe zorgen we dat iedereen deelgenoot is van de beslissingen die we nemen in het belang van de stad, in het belang van ons allemaal? Dat ook iedereen kan meespreken en meedoen? Den Haag werkt de komende tijd aan een democratiseringsagenda, waarmee we samen met bewoners willen onderzoeken hoe we betere besluiten kunnen nemen en de betrokkenheid van onze bewoners bij de besluitvorming kunnen vergroten. Martijn sprak erover met de Posthoorn: