Joop.nl: brief aan de minister van Wonen, Wijken en Mensen

Er komt een nieuw regeerakkoord, nieuwe bewindslieden lopen zich warm. Maar is er straks ook echt aandacht voor de slachtoffers van deze tijd? In sommige wijken leven mensen korter, langer in slechte gezondheid, zijn de schooladviezen lager en is het aantoonbaar onveiliger. Het vertrouwen in de overheid daalt. We moeten het tij keren. Martijn schreef een brief aan de nieuwe minister van Wonen, Wijken en Mensen, met als oproep: herstel het vertrouwen, investeer in de wijken en mensen die het het hardst nodig hebben.

https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-vertrouwen-in-de-overheid-was-voor-covid-al-broos

https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-vertrouwen-in-de-overheid-was-voor-covid-al-broos