Huurprijzen vrije sector liever vandaag nog dan morgen gereguleerd.

NRC sprak met Martijn over de noodzaak om huurprijzen in de vrije sector te reguleren. Namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten pleit Martijn ervoor huurprijzen in de vrije sector snel te maximeren. Daarvoor ligt inmiddels een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Martijn: “Huren zijn voor veel mensen niet meer op te brengen en er dient snel duidelijkheid te komen voor marktpartijen die investeringsbeslissingen lijken uit te stellen. Middeldure huurwoningen zijn er nu vrijwel niet in de steden, omdat verhuurders kunnen vragen wat ze willen. Het betekent dat veel starters er simpelweg niet meer tussenkomen. Net te veel verdienen voor een sociaal huurhuis en geen woning kunnen kopen, maakt de positie op de woningmarkt vrijwel uitzichtloos.”

Angst voor tegenvallende investeringen of de verkoop van woningen wuift Martijn weg: “het is gewoon niet aan de orde. De hit and run-partijen – uit op een snel rendement – zullen we wellicht niet terug zien. Bizarre rendementen, kunnen echt niet meer. Partijen die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en een bescheiden rendement maken, krijgen zekerheid op lange termijninvesteringen, zonder oneerlijke concurrentie. Zij hebben niets te vrezen.

Woningen die uit het betaalbare koopsegment verdwenen om duur door te verhuren (buy to let), komen nu weer terug op de koopmarkt. Dat is gewoon gezond. En het belangrijkste: middeninkomens krijgen weer positie. Het is cruciaal voor levendige steden, dat we middeninkomens vasthouden en bittere noodzaak dat we voor hen de woonlasten weer op een aanvaardbaar niveau krijgen.”