Wettelijke plicht betaalbaar bouwen

Er komt een wettelijke plicht om betaalbare huurhuizen te bouwen. Volkshuisvesting is weer van de overheid. Dat is echt broodnodig. Goed dat het rijk de regie voor betaalbaar bouwen weer naar zich toetrekt. Want betaalbaar bouwen en betaalbaar houden komt niet vanzelf goed: elke gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid. Een gigantisch aantal woningzoekenden schreeuwt om oplossingen.

De woningnood is zo groot, dat sturing noodzakelijk is. Als strenge scheidsrechter bij tijd en wijlen, maar ook om mogelijk te maken wat nodig is: sterke woningcorporaties die betaalbaar kunnen en mogen bouwen, voorzieningen die nodig zijn voor leefbare wijken, goed openbaar vervoer, voldoende groen. En sturing op woonruimte voor en een evenwichtige verdeling van onze kwetsbare groepen. Mensen die ook allemaal een plek verdienen: om weer zelfstandig te wonen na een tijdje in een zorginstelling te hebben verbleven, of na dakloosheid, etc. Nu met vereende kracht aan de slag 💪🏻

Martijn sprak erover met het NOS-journaal 👇🏻

https://nos.nl/l/2464048

https://www.npostart.nl/nos-journaal/16-02-2023/POW_05467383

Hoog tijd voor nieuwbouw Zuidwest vinden buurtmoeders: bewoners worden ziek.

Martijn liep mee met de buurtmoeders in Vrederust. Rond de jaarwisseling organiseerden zij samen met welzijnsorganisatie Wijkz tal van activiteiten voor de wijk. Er werden bloemstukken gemaakt door kinderen in de wijk en rondgebracht voor oude wijkbewoners, er was een samenkomst in de buurttuin aan de Pachtersdreef en er werd een ronde gemaakt in de avond om brandbare materialen op te sporen. Jongeren hielpen mee aan vuurwerkvoorlichting en ook woningcorporatie Staedion en de wijkagent leverden een bijdrage. OmroepWest was bij de wijkwandeling aanwezig, sprak met Martijn en maakte er een reportage over. Je leest hier meer:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4669280/hoog-tijd-voor-nieuwbouw-zuidwest-vinden-buurtmoeders-bewoners-worden-ziek

Bouw 82 appartementen naast winkelcentrum De Stede

Martijn gaf vandaag het startsein voor de bouw van 82 middeldure huurappartementen bij Winkelcentrum De Stede in Den Haag Zuidwest. De woningen worden gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van Urban Interest, ook eigenaar van het winkelcentrum. Mensen met een middeninkomen kunnen hier straks een betaalbare huurwoning vinden. Martijn gaf vandaag het startsein voor de bouw. Den Haag FM deed er verslag van.

https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4563286/bouw-82-appartementen-bij-winkelcentrum-de-stede-begonnen

Omroep West: PvdA presenteert 7puntenplan Eerlijk Haags Welzijnswerk

De Haagse PvdA heeft afgelopen woensdag een 7 puntenplan voor Eerlijk Haags Welzijnswerk gepresenteerd. Lijsttrekker Martijn Balster en kandidaat nummer 7 Suzanne Piet overhandigden het plan aan Welzijn Scheveningen in wijkcentrum Het Trefpunt in Duindorp. Doel van het plan: meer persoonlijke ondersteuning van kwetsbare Hagenaars en Hagenezen, meer ontmoetingsplekken in de stad en meer zichtbare en benaderbare professionals in het welzijnswerk. Lees ons Manifest hier.

Martijn sprak erover met OmroepWest:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4529253/haagse-pvda-wil-meer-aandacht-voor-welzijnswerk-een-steuntje-in-de-rug-blijft-nodig


Martijn presenteert Manifest Eerlijk Haagse Volkshuisvesting

Op 12 januari presenteerde Martijn het Manifest Eerlijk Haagse Volkshuisvesting. In het manifest schetst hij hoe als het aan de PvdA Den Haag ligt de komende jaren wordt gewerkt aan betaalbaar wonen in Den Haag. Hij doet verschillende voorstellen om de komende jaren betaalbaar te bouwen, woonruimte eerlijk te verdelen, betere buurten meer bij te laten dragen aan de woningnood in de stad; en het afdwingen van goed verhuurderschap en her tegengaan van speculatie.

Ook ontzenuwt hij verschillende politieke standpunten en factoren die er een komende periode wel eens aan bij kunnen dragen dat er helemaal niet meer betaalbare huizen zullen zijn. Terwijl iedereen dat lijkt te bepleiten. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Lees hier het volledige manifest en hieronder een artikel in AD Haagse Courant over het Manifest:


Posthoorn: Den Haag gaat door met de wijkagenda’s

Met de wijkagenda’s zijn heel goede ervaringen opgedaan, zo blijkt uit een brief die Martijn aan de Haagse raad stuurde. Bewoners hebben met het opstellen van de wijkagenda directe invloed op de keuzes die worden gemaakt voor de eigen wijk en buurt. Sinds vorig jaar wordt gewerkt aan wijkagenda’s voor elke wijk, samen met bewoners, maatschappelijke partijen en ondernemers. Ook de uitvoering wordt samen te hand genomen. Martijn sprak erover met de Posthoorn.

Wil je de brief over de wijkagenda’s lezen, klik dan hier.


OmroepWest: unieke gebiedsontwikkeling Zuidwest, elke bewoner kan terugkeren

Ongekend betaalbare huizen. Den Haag Zuidwest gaat de komende jaren een metamorfose ondergaan waarbij slechte huizen worden vervangen door woningen die weer zeventig jaar mee kunnen. Niet door betaalbare huizen te vervangen door dure exemplaren en mensen aan hun lot over te laten. Integendeel: iedereen kan terugkeren in een bij de portemonnee en het huishouden passende woning. Er komen ruim 700 sociale huurwoningen extra bij ten opzichte van de situatie nu (2000 + 700). En van de (3500) extra woningen is bovendien een groot deel middelduur (27%) en betaalbare koop (26%), zodat mensen kunnen doorstromen.

De huizen in de Dreven, Gaarden en Zichten zijn in zeer slechte staat. Vocht- schimmel, zeer gehorig, slechte isolatie en zeer hoge energierekeningen. Opknappen of renoveren zou duurdere huizen opleveren en mensen geen terugkeergarantie kunnen bieden. 

We ontwikkelen de drie wijken tot wijken waar je wilt zijn en wilt blijven. We investeren in groen, ondergronds parkeren, in plekken om elkaar te ontmoeten (binnen en buiten) en in bedrijfsruimten. Alle voorzieningen die een wijk nodig heeft. Mensen krijgen het beter, ongeacht wat hun inkomen is. Zodat je Zuidwest niet hoeft te ontvluchten, maar er oud wilt worden. Zodat je er wilt opgroeien en wilt blijven bij voor- en tegenspoed. Zoals het was toen de wijken na de oorlog werden opgetrokken: wijken van hoop en optimisme. Een ongekend ambitieuze gebiedsontwikkeling, met oog voor de stenen, maar vooral voor de bewoners. 👇🏼

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4508713/een-voor-nederland-uniek-project-kan-beginnen-geld-voor-aanpak-den-haag-zuidwest-is-geregeld

Martijn presenteert nieuwe welzijnsvisie: Versterken en Verbinden.

De jongerenwerker die als klankbord voor jongeren dient en ze helpt hun talenten te ontdekken. De maatschappelijk werker bij een Servicepunt XL die zorgt dat een kwetsbare inwoner weer eigenwaarde en zelfvertrouwen terugvindt in de wijktuin. De jeugdwerker die met zijn speelgoedkar kinderen naar buiten haalt, laat bewegen en precies doorheeft bij wie het niet goed gaat thuis. De ouderenwerker in het buurthuis die met samen eten en spelletjes doen vereenzaming tegengaat en zorgt dat mensen er niet alleen voor staan. Of de opbouwwerker die heeft bijgedragen aan het ontstaan van het Mama Café, waardoor ouders van jonge kinderen wekelijks met elkaar in gesprek kunnen en steun bij elkaar vinden.

Dat zijn maar een paar voorbeelden van het prachtige en onmisbare werk dat welzijnswerkers in Haagse wijken en buurten en bij de Servicepunten XL dagelijks doen. Iedere dag zetten deze welzijnsprofessionals zich met passie en overgave in om bewoners verder te helpen en ze te stimuleren om mee te doen in de samenleving. Zij zijn de vertrouwde gezichten, een luisterend oor, dicht bij de Hagenaars en beschikken over een netwerk in wijken en buurten. Hun bevlogenheid en tomeloze inzet heeft zich weer bewezen in deze buitengewone tijden van een pandemie.

Juist nu moeten de welzijnsprofessionals kunnen doen waar ze goed in zijn: bewoners met elkaar verbinden, bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, een helpende hand bieden zodat mensen de draad weer kunnen oppakken. Zij weten in alle bescheidenheid het verschil te maken voor mensen, vaak met grote impact. Dat verdient onze waardering en erkenning en daar wil ik op doorpakken. Met de nieuwe Haagse welzijnsvisie Versterken en Verbinden leggen we hier een prachtige basis voor neer. Daar ben ik trots op.

Lees het plan hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/710099


Den Haag FM: Den Haag wil grond aankopen om foute panden aan te pakken en betaalbare woningen te bouwen.

Den Haag gaat weer actief grondbeleid voeren. Niet alleen om te kunnen sturen op betaalbare woningbouw, ook om voorzieningen te realiseren die nodig zijn of om malafide eigenaren steviger te kunnen aanpakken. In een brief aan de Haagse gemeenteraad schrijft Martijn wat de plannen zijn. Hij sprak erover met Den Haag FM.


Joop.nl: brief aan de minister van Wonen, Wijken en Mensen

Er komt een nieuw regeerakkoord, nieuwe bewindslieden lopen zich warm. Maar is er straks ook echt aandacht voor de slachtoffers van deze tijd? In sommige wijken leven mensen korter, langer in slechte gezondheid, zijn de schooladviezen lager en is het aantoonbaar onveiliger. Het vertrouwen in de overheid daalt. We moeten het tij keren. Martijn schreef een brief aan de nieuwe minister van Wonen, Wijken en Mensen, met als oproep: herstel het vertrouwen, investeer in de wijken en mensen die het het hardst nodig hebben.

Het vertrouwen in de overheid was voor covid al broos en komt niet terug met mooie woorden